Friday, 14 June 2024

พญานาคสีขาว สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความดีงาม

25 Sep 2023
241

พญานาคสีขาวเป็นพญานาคหนึ่งใน 9 ตระกูล เกิดจากเหงื่อไคลและของเสียต่างๆ ของนาคตระกูลวิรูปักษ์ มีลักษณะเป็นงูขนาดใหญ่ที่มีลำตัวเป็นสีขาวบริสุทธิ์ มีเกล็ดเป็นสีขาวนวล ดวงตาเป็นสีฟ้าหรือสีเหลือง มีพญานาคสีขาวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ได้แก่

  • พญานาคขาวศรีสุทโธนาคราช องค์ปู่ศรีสุทโธนาคราชเป็นพญานาคสีขาวที่สถิตอยู่ ณ วัดศรีสุทโธทวาราม จังหวัดอุดรธานี เป็นที่เคารพสักการะของชาวอีสานและชาวไทยทั่วประเทศ เชื่อว่าองค์ปู่เป็นพญานาคที่ใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • พญานาคขาวแห่งแม่น้ำโขง พญานาคขาวแห่งแม่น้ำโขงเป็นพญานาคที่มีความสำคัญในความเชื่อของชาวอีสาน เชื่อว่าเป็นพญานาคที่คอยปกปักรักษาแม่น้ำโขงและคุ้มครองผู้คนในบริเวณนั้น

พญานาคสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความดีงาม เชื่อว่าพญานาคสีขาวสามารถดลบันดาลความโชคดีและความสำเร็จให้กับผู้ที่สักการะบูชาด้วยความศรัทธา

ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคสีขาว

ในความเชื่อของชาวไทย พญานาคสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความดีงาม เชื่อว่าพญานาคสีขาวสามารถดลบันดาลความโชคดีและความสำเร็จให้กับผู้ที่สักการะบูชาด้วยความศรัทธา

ในตำนานของไทย พญานาคสีขาวมักถูกเล่าขานว่าเป็นพญานาคที่ใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่น มักปรากฏตัวเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ตกอยู่ในอันตราย เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ นอกจากนี้ พญานาคสีขาวยังถือเป็นพญานาคที่คอยปกปักรักษาผู้คนและสรรพสิ่งต่างๆ จากอันตราย

ชาวไทยมักนิยมสักการะบูชาพญานาคสีขาว เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสุขความเจริญ และได้รับโชคลาภวาสนา สถานที่ที่นิยมไปสักการะบูชาพญานาคสีขาว ได้แก่ วัดศรีสุทโธทวาราม จังหวัดอุดรธานี วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม และวัดป่าคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี

ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคสีขาวในต่างประเทศ

ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคสีขาวยังพบได้ในวัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆ ทั่วโลก เช่น ในอินเดีย พญานาคสีขาวถือเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามและความบริสุทธิ์ มักปรากฏตัวในรูปของงูขนาดใหญ่ที่มีเกล็ดเป็นสีขาวนวล ในจีน พญานาคสีขาวถือเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความมั่งคั่ง มักปรากฏตัวในรูปของมังกรสีฟ้าที่มีเกล็ดเป็นสีขาวนวล

ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคสีขาวเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ในอดีต

OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l Thai Construction DB l สลายไขมัน l 48onlinemarketing