Friday, 9 June 2023

WHO เปลี่ยนชื่อ “ฝีดาษลิง” เป็น “เอ็มพ็อกซ์”

01 Dec 2022
128

องค์การอนามัยโลก หรือดับเบิลยูเอชโอ (ฮู) ได้เปลี่ยนชื่อโรค “ไข้ทรพิษวานร” หรือ “ฝีดาษลิง” เป็น “เอ็มพ็อกซ์” เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างตราบาป และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า โรคนี้มีต้นกำเนิดมาจากเฉพาะลิงเท่านั้น และรวมไปถึงการเหยียดเชื้อชาติของชาวภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งจะมีผลเริ่มใช้ชื่อใหม่ในปีหน้า

รายงานข่าวแจ้งว่า การเปลี่ยนชื่อโรคดังกล่าว เป็นไปตามกระแสเรียกร้องจากประเทศต่างๆ ภายหลังจากทางสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ได้ประกาศให้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคนี้เมื่อช่วงเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นภาวะฉุกเฉินโลก

โดยดับเบิลยูเอชโอ เปิดเผยว่า โรคนี้ไม่ได้มีต้นกำเนิดจากเฉพาะลิงเท่านั้น แต่สัตว์ประเภทฟันแทะทั้งหลาย ก็สามารถเป็นพาหะของโรคดังกล่าวได้เช่นกัน และโรคไข้ทรพิษชนิดนี้ ก็ยังสามารถแพร่ระบาดได้จากผู้คนที่อยู่นอกภูมิภาคแอฟริกา

Comments

comments