Saturday, 25 March 2023

เวิลด์แบงก์ ประกาศให้ความช่วยเหลือแก่ตุรเคียและซีเรีย

13 Feb 2023
34

ธนาคารโลก หรือเวิลด์แบงก์ ประกาศให้ความช่วยเหลือแก่ตุรเคียและซีเรีย ในการเยียวยาและฟื้นฟูประเทศจากภัยพิบัติเหตุแผ่นดินไหว ด้วยจำนวนวงเงินรวมแล้ว 1,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า เบื้องต้นทางเวิลด์แบงก์จะช่วยเหลือทันที 780 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นเงินไทยราว 26,278 ล้านบาท) ผ่านโครงการ 2 แห่งในตุรเคีย เกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางธนาคารโลก จะอุดหนุนด้วยเงินจำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นเงินไทยราว 33,690 ล้านบาท)

พร้อมกันนี้ รายงานข่าวเผยว่า เวิลด์แบงก์ได้เริ่มประเมินความเสียหายในตุรเคียเป็นการเร่งด่วน 

Comments

comments