Saturday, 25 March 2023

สั่นคลอนในเสถียรภาพ รมต ญี่ปุ่น ลาออกต่อเนื่อง

22 Nov 2022
45

นายมิโนรุ เทราดะ รัมนตรีกิจการภายในของญี่ปุ่น ได้ยื่นใบลาออกต่อนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น เนื่องจากเขามีส่วนพัวพันกับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการใช้เงินทุนสนับสนุนอย่างไม่ถูกต้อง และมีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีคิชิดะ อาจจะปลดเขาออก ส่งผลให้เขาชิงยื่นใบลาออกจากตำแหน่งไปเสียก่อน

รายงานข่าวแจ้งว่า นายเทราดะ ถือเป็นรัฐมนตรีคนที่ 3 ที่ลาออกจากตำแหน่งในช่วงเวลาไม่ถึง 1 เดือน ส่งผลให้เกิดความสั่นคลอนในเสถียรภาพของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคิชิดะ ท่ามกลางคะแนนนิยมของนายคิชิดะที่กำลังลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

Comments

comments