Friday, 9 June 2023

สันตะปาปาฟรานซิส อวยพรคริสต์มาสให้ ยูเครน

27 Dec 2022
79

สันตะปาปา หรือโป๊ป “ฟรานซิส” ประมุขคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ตรัสเทศนาเนื่องในวันอาทิตย์ และอวยพรเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ส นครวาติกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น

รายงานข่าวแจ้งว่า โป๊ปฟรานซิส ตรัสกับเหล่าคริสตศาสนิกชน ที่มาเข้าเฝ้าฯ ณ มหาวิหารดังกล่าว โดยระบุขอให้ร่วมกันภาวนาเพื่อยูเครน ที่กำลังเผชิญกับสงครามที่ไร้เหตุผล โดยขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราร่วมใจอย่างแข็งแกร่ง เป็นหนึ่งเดียว ในการช่วยเหลือต่อผู้ที่กำลังเจ็บปวด ขอให้พระผู้เป็นเจ้า ทรงสร้างแสงสว่างในจิตใจของผู้มีอำนาจ เพื่อกลบเสียงอันดังสนั่นของบรรดาอาวุธต่างๆ และยุติสงครามอันไร้เหตุผลนี้เสียที

พร้อมกันนี้ ประมุขคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ยังตรัสด้วยว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่กินเวลานาน 10 เดือน กำลังทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารทั่วโลก และทรงขอให้ยุติการใช้อาหารเป็นอาวุธ ตลอดจนขอให้ชาวโลกได้จดจำภาพของเด็กๆ ที่กำลังหิวโหย เพราะสงครามจนขาดแคลนอาหาร หรืออาหารได้ถูกทิ้งขว้าง รวมถึงการทุ่มทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการสงคราม และว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้ก่อให้เกิดผู้อดอยากหิวโหยเพิ่มมากขึ้น

Comments

comments