Saturday, 25 March 2023

ยูเครนจัดตั้งศูนย์พักพิงฉุกเฉิน รองรับประชาชน

25 Nov 2022
63

ทางการยูเครนจัดตั้งศูนย์พักพิงฉุกเฉินจำนวน 3,720 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับประชาชนเข้ามาพำนักอาศัยเป็นการชั่วคราว ท่ามกลางสถานการณ์ขาดแคลนพลังงาน อันสืบเนื่องจากการถูกกองทัพรัสเซียโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน จนทำให้มีพลังงาน ซึ่งรวมถึงกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน

โดยนายคีรีโล ทีโมเชนโก รองหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดียูเครน เปิดเผยว่า ภายในศูนย์พักพิงฉุกเฉินจะมีการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องทำความร้อน ไฟฟ้า น้ำ อินเทอร์เน็ต รวมถึงยารักษาโรค เพื่อให้ประชาชนที่มาพักพิงได้อุปโภค บริโภค

รายงานข่าวแจ้งว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานถูกกองทัพรัสเซียโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไม่เว้นแม้กระทั่งในกรุงเคียฟ ที่ระบุว่า ร้อยละ 70 ของครัวเรือน ประสบปัญหาไฟฟ้าดับมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์

Comments

comments