Saturday, 25 March 2023

พายุหิมะถล่มพ่นพิษการจราจร-เที่ยวบินนับพัน ที่ สหรัฐฯ

 เกิดเหตุพายุหิมะหลายลูกพัดถล่มในหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้เกิดหิมะตกหนักจนหิมะสูงเฉลี่ย 60 เซนติเมตร ตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศ ไปจนถึงเกรตส์เลกส์ ซึ่งเป็นพื้นที่กลุ่มทะเลสาบทางภาคกลางค่อนไปทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ

รายงานข่าวแจ้งว่า หิมะที่ตกหนัก รวมถึงกระแสลมแรง 55 – 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ส่งผลกระทบต่อการจราจร ทำให้รถยนต์ต่างๆ ไม่สามารถเดินทางสัญจรได้

ขณะเดียวกัน ทางด้านการให้บริการของสายการบินพาณิชย์ต่างๆ ในสหรัฐฯ ก็ต้องระงับเที่ยวบิน ซึ่งมีรายงานว่า เที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยว ได้ถูกระงับให้บริการเป็นการชั่วคราว

Comments

comments