Friday, 9 June 2023

พบแหล่งแร่ธาตุหายาก 120 ล้านตัน ใหญ่สุดในย่านอาร์กติกสวีเดน

18 Jan 2023
79

พบแหล่งแร่ธาตุหายากที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในย่านอาร์กติกสวีเดน ประเทศสวีเดน ซึ่งจากการประเมินระบุว่า มีปริมาณราว 120 ล้านตัน ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปเท่าที่เคยพบมา

โดยแร่ธาตุหายากดังกล่าว กำลังมีความสำคัญในยุคปัจจุบัน มากกว่าด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จากการที่นำไปใช้ในสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งการนำไปใช้ด้านการผลิตอาวุธ เช่น ขีปนาวุธ เป็นต้น พร้อมทั้งคาดว่า กระแสความต้องการใช้แร่ธาตุหายากนี้ จะพุ่งสูงขึ้นเป็น 5 เท่า ในปี 2030 (พ.ศ. 2573)

สำหรับ ปัจจุบันยุโรปพึ่งพาการนำเข้าแร่ธาตุหายากจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหลัก โดยตัวเลขเมื่อปี 2021 (พ.ศ. 2564) ระบุว่า ยุโรปนำเข้าจากจีนคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 98

Comments

comments