Friday, 9 June 2023

ปลด พล.อ. จูลิโอ เซซาร์ ดี อาร์รูดา เหตุสนับสนุนต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงก่อเหตุจลาจล

ประธานาธิบดีลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ผู้นำบราซิล มีคำสั่งปลด พล.อ. จูลิโอ เซซาร์ ดี อาร์รูดา ออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจากอาจมีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงก่อเหตุจลาจล เพื่อต่อต้านผลการเลือกตั้งที่ปรากฏว่า นายลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา มีชัยชนะเหนืออดีตประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนารู ซึ่งการเลือกตั้งมีขึ้นเมื่อช่วงเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว ก่อนที่ทางกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนารู ออกมาชุมนุมประท้วงผลการเลือกตั้งดังกล่าว และนำไปสู่การก่อจลาจลตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงการบุกเข้าไปภายในอาคารรัฐสภา พร้อมกันนี้ ทางกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง ยังได้เรียกร้องต่อทางกองทัพภายใต้การนำของ พล.อ.จูลิโอ เซซาร์ ดี อาร์รูดา ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากประธานาธิบดีดา ซิลวา

Comments

comments