Friday, 9 June 2023

จีนเปิดศูนย์ไข้หวัดใหญ่กว่า 5 หมื่นแห่งสู้โควิด

18 Dec 2022
18

 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน หรือเอ็นเอชซี เปิดเผยว่า ทางการจีนเปิดศูนย์ไข้หวัดใหญ่จำนวนกว่า 50,000 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อรับมือกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบมีอาการ โดยแบ่งเป็นศูนย์ไข้หวัดใหญ่จำนวน 14,000 แห่ง ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และ 33,000 แห่งในโรงพยาบาลท้องถิ่น

โดยการเปิดศูนย์ไข้หวัดใหญ่ตามโรงพยาบาลต่างๆ จำนวนกว่า 50,000 แห่งข้างต้น มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีน กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กอปรกับทางการจีนได้ผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมโรคโควิดฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ประชาชนติดเชื้อโควิดฯ เพิ่มขึ้น 

Comments

comments