Friday, 9 June 2023

จีนยกเลิกข้อกำหนดในการตรวจเชื้อโควิด-19

05 Dec 2022
25

ทางการเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของจีนจะยกเลิกข้อกำหนดในการตรวจเชื้อโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการผ่อนคลายมาตรการโควิดเป็นศูนย์ล่าสุด หลังจากที่มีการประท้วงทั่วประเทศครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีเพื่อต่อต้านมาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาลจีน

ทางการเซี่ยงไฮ้ได้โพสต์ในวีแชทเมื่อวันอาทิตย์ (4 ธ.ค.) ว่า ชาวเมืองเซี่ยงไฮ้ไม่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงอีกต่อไปในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และเพื่อเข้าสถานที่กลางแจ้งต่าง ๆ อาทิ สวนสาธารณะและจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ

ทั้งนี้ เซี่ยงไฮ้ซึ่งมีประชากรมากกว่า 23 ล้านคนได้ถูกล็อกดาวน์มาเป็นเวลาหลายเดือนในปีนี้ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีน

Comments

comments