Sunday, 21 April 2024

ศาลาแก้วกู่: อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

25 Mar 2024
48

ดินแดนแห่งเทพเจ้า สวนประติมากรรม สื่อเรื่องราวพุทธศาสนา พราหมณ์ ฮินดู คริสต์ ผสมผสาน

เพียง 3 กิโลเมตรจากตัวเมืองหนองคาย “ศาลาแก้วกู่” หรือ “อุทยานเทวาลัย” หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดแขก” ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางชุมชนสามัคคี ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้เข้ามาเยี่ยมชมด้วยความประหลาดใจ

พื้นที่ 42 ไร่ เต็มไปด้วยรูปปั้นก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่โต สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อของ ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ ผู้ปรารถนาให้สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนหลุดพ้นจากกิเลส เป็นตัวแทนของ “สวรรค์” บนโลกมนุษย์

ก้าวแรกที่เข้าสู่อุทยานเทวาลัย ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสวนของยักษ์ รูปปั้นทุกองค์สูงตระหง่าน ยิ่งใหญ่อลังการ เทียบขนาดแล้วตัวคนช่างดูเล็กจิ๋ว

เทวาลัยต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ผสมผสานกับตำนานความเชื่อในพราหมณ์ ฮินดู และคริสต์

งานประติมากรรมบางส่วนจำลองเหตุการณ์จากวรรณคดีสุภาษิตโบราณ หรือนิทานพื้นบ้าน นำมาจัดแสดงไว้ สร้างความตื่นตาตื่นใจ ฐานของเทวาลัยทุกองค์มีคำอธิบายเป็นภาษาไทยอีสานและภาษาไทยภาคกลาง บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงาน ให้ผู้เข้าชมได้อ่านและศึกษาไปพร้อมๆ กัน

หลายคนที่มาเที่ยวชมเปรียบเสมือนได้เที่ยวชมภาพจำลองนรกสวรรค์ของหลายศาสนา การได้อ่านพุทธประวัติและเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพปั้นเหล่านี้ ช่วยเตือนใจให้เกรงกลัวในบาปกรรม

ศาลาแก้วกู่ ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นสถานที่ที่ปลุกจิตสำนึก เตือนใจให้ผู้คนยึดมั่นในศีลธรรม ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง

เชิญชวนให้มาเยี่ยมชม “ศาลาแก้วกู่” อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา สัมผัสความงดงามอลังการ เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านรูปปั้น และปลุกจิตวิญญาณให้เบิกบาน

OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l Thai Construction DB l สลายไขมัน