Sunday, 21 April 2024

พระธาตุหนองคาย: สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองริมน้ำโขง

17 Mar 2024
48

พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ำ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ พระธาตุหล้าหนอง เดิมเป็นพระธาตุขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง แต่ต่อมาได้พังทลายลงเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก เหลือเพียงฐานก่ออิฐสี่เหลี่ยมโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพียงครึ่งฐาน ด้วยความศรัทธาของชาวหนองคาย จังหวัดจึงได้สร้างพระธาตุจำลองขึ้นมาใหม่บนฝั่งโขง โดยอัญเชิญส่วนของพระธาตุองค์เดิมที่จมน้ำไปประดิษฐานไว้ภายใน พร้อมสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งและจัดสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม

พระธาตุหนองคาย ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหนองคายเคารพบูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ โดยเฉพาะในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดขึ้นทุกปี บริเวณพระธาตุแห่งนี้จะคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาสักการะและร่วมงานประเพณี

ความงดงาม ของพระธาตุจำลองที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างและไทย บวกกับบรรยากาศริมแม่น้ำโขงที่เงียบสงบ ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนมาเยือน พระธาตุหนองคาย จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองหนองคายที่สะท้อนถึงความศรัทธา วัฒนธรรม และความงดงามของธรรมชาติ

OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l Thai Construction DB l สลายไขมัน