Sunday, 21 April 2024

แหล่งปลูกขมิ้นชัน บ้านตาขุน ขมิ้นชันที่ดีที่สุดในประเทศไทย

31 Aug 2023
182

ขมิ้นชัน เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยและทั่วโลก ขมิ้นชันมีสรรพคุณมากมาย เช่น ช่วยต้านการอักเสบ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยรักษาโรคต่างๆ เป็นต้น

หนึ่งในแหล่งปลูกขมิ้นชันที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขมิ้นชันที่ปลูกในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนมีรสชาติและกลิ่นหอมที่เข้มข้น มีคุณภาพสูง และได้รับการยกย่องให้เป็นขมิ้นชันที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของขมิ้นชัน

อำเภอบ้านตาขุนตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีสภาพอากาศอบอุ่น ปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเติบโตของขมิ้นชัน อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500-2,000 มิลลิเมตรต่อปี

ภูมิประเทศและสภาพอากาศของอำเภอบ้านตาขุน เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของขมิ้นชันเป็นอย่างมาก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขมิ้นชันที่ปลูกในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนมีคุณภาพสูง ได้แก่

  • ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายมีคุณสมบัติในการระบายน้ำได้ดี ช่วยให้เหง้าขมิ้นชันเจริญเติบโตได้ดี
  • ปริมาณน้ำฝนเพียงพอ ขมิ้นชันเป็นพืชที่ชอบความชื้น ปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอช่วยให้ขมิ้นชันเจริญเติบโตได้ดี
  • อุณหภูมิที่เหมาะสม อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของขมิ้นชันคือประมาณ 25 องศาเซลเซียส

กระบวนการปลูกขมิ้นชัน บ้านตาขุน

การปลูกขมิ้นชัน บ้านตาขุน เริ่มต้นจากการเตรียมดินโดยการไถพรวนดินให้ละเอียด จากนั้นนำเหง้าขมิ้นชันไปปลูกในแปลง โดยปลูกระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 50-60 เซนติเมตร

ในช่วงแรกของการปลูก จำเป็นต้องให้น้ำแก่ขมิ้นชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหง้าขมิ้นชันเจริญเติบโตได้ดี เมื่อขมิ้นชันเริ่มเจริญเติบโต สามารถลดการให้น้ำลงได้

การเก็บเกี่ยวขมิ้นชัน บ้านตาขุน สามารถทำได้เมื่อขมิ้นชันมีอายุประมาณ 6-8 เดือน การเก็บเกี่ยวขมิ้นชันสามารถทำได้โดยการใช้พลั่วขุดเหง้าขมิ้นชันขึ้นมา จากนั้นนำไปล้างทำความสะอาด และตากให้แห้ง

ผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน บ้านตาขุน

ขมิ้นชัน บ้านตาขุน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

  • รับประทานสด ขมิ้นชัน บ้านตาขุนสามารถรับประทานสดๆ ได้โดยการขูดหรือฝนให้เป็นผง แล้วนำไปรับประทานกับอาหาร หรือนำไปทำเครื่องดื่ม เช่น น้ำขมิ้นชัน น้ำใบเตยขมิ้นชัน เป็นต้น
  • นำมาประกอบอาหาร ขมิ้นชัน บ้านตาขุนนิยมนำมาประกอบอาหาร เช่น แกงเหลือง แกงเผ็ด ต้มยำ ข้าวหมกไก่ เป็นต้น
  • ทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขมิ้นชัน บ้านตาขุนสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น แคปซูล แท็บเล็ต เครื่องดื่ม เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชัน บ้านตาขุนมักใช้สารเคอร์คูมินเป็นสารออกฤทธิ์หลัก สารเคอร์คูมินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบ ช่วยต้านมะเร็ง ช่วยบำรุงสมอง ช่วยบำรุงตับ ช่วยรักษาโรคข้ออักเสบ เป็นต้น

ปัจจุบัน ขมิ้นชัน บ้านตาขุน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI (Geographical Indications) ของประเทศไทย เป็นการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของขมิ้นชัน บ้านตาขุน ที่ได้รับการปลูกในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนเท่านั้น

ขมิ้นชัน บ้านตาขุน สมุนไพรชั้นเลิศจากแผ่นดินใต้

ขมิ้นชัน บ้านตาขุน เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมาย ได้รับการยกย่องให้เป็นขมิ้นชันที่ดีที่สุดในประเทศไทย ขมิ้นชัน บ้านตาขุนจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานขมิ้นชันที่มีรสชาติและกลิ่นหอมที่เข้มข้น มีคุณภาพสูง

OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l Thai Construction DB l สลายไขมัน