Wednesday, 24 July 2024

พูดไปเรื่อย! เนทันยาฮูห้าม รมต ร่วมประชุมหลังสัมภาษณ์สื่อ ว่าอิสราเอลอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีฉนวนกาซา

06 Nov 2023
261

การให้สัมภาษณ์ของนายอามิฮาย เอลิยาฮู รัฐมนตรีกระทรวงมรดกอิสราเอล ว่าอิสราเอลอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีฉนวนกาซา ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงจากหลายฝ่าย ทั้งภายในประเทศอิสราเอลและนานาชาติ

ภายในประเทศอิสราเอล นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ได้ออกมากล่าวประณามอย่างรุนแรงต่อการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นการกล่าวหาที่ไร้สาระและเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังได้สั่งห้ามนายเอลิยาฮูเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทางด้านพรรคแนวหน้าชาวยิวแห่งชาติ ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและนายเอลิยาฮูสังกัดอยู่ ได้ออกมาขอโทษต่อคำกล่าวดังกล่าว โดยระบุว่านายเอลิยาฮูได้พูดด้วยความโกรธและไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างความแตกแยก

นอกจากนี้ การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวยังได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงจากนานาชาติ สันนิบาตอาหรับได้ออกแถลงการณ์ประณามคำกล่าวดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นการยอมรับว่าอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์ และยังเป็นการเหยียดเชื้อชาติอีกด้วย

การให้สัมภาษณ์ของนายเอลิยาฮู สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของกลุ่มหัวรุนแรงในอิสราเอลที่มีต่อฉนวนกาซา ซึ่งมองว่าฉนวนกาซาเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอิสราเอล และควรถูกทำลายล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากหลายฝ่าย ทั้งภายในประเทศอิสราเอลและนานาชาติ เนื่องจากเป็นคำกล่าวที่รุนแรงและไร้สาระ

OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l Thai Construction DB l 48onlinemarketing