Tuesday, 16 April 2024

“ฮุน มาเนต” เยือนจีนพบ “สี จิ้นผิง”

15 Sep 2023
164

การเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกัมพูชาและจีน โดยจีนเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา และเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงแก่กัมพูชามาโดยตลอด

การพบปะกันระหว่างนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน คาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างสองประเทศ โดยจีนมีแผนที่จะลงทุนในกัมพูชาหลายโครงการมูลค่ามหาศาล เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่เมืองสีหนุวิลล์ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและพลังงาน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ยังคาดว่าจะหารือกับบรรดาผู้บริหารธุรกิจของจีน เพื่อหาแนวทางในการดึงดูดการลงทุนจากจีนมาสู่กัมพูชามากขึ้น

การเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l Thai Construction DB l สลายไขมัน