Thursday, 9 February 2023

ไม่สนจีน ไต้หวันเปิดหีบเลือกตั้งท้องถิ่นเช้านี้

26 Nov 2022
16

การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นซึ่งรวมถึงการเลือกนายกเทศมนตรีประจำเมืองต่าง ๆ หัวหน้าเขต และสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น มุ่งให้ความสำคัญกับปัญหาภายในประเทศ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอาชญากรรม รวมถึงผู้ที่ได้รับเลือกตั้งต้องไม่มีความคิดเห็นที่สนับสนุนนโยบายของจีน

แต่นางไช่มองการเลือกตั้งนี้ว่า เป็นมากกว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น โดยกล่าวว่าโลกกำลังจับตามองวิธีการที่ไต้หวันจะปกป้องประชาธิปไตยของตนเอง ท่ามกลางความตึงเครียดทางทหารกับจีนซึ่งอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตน

ทั้งนี้ จีนได้เริ่มทำการซ้อมรบใกล้กับไต้หวันในเดือนส.ค.เพื่อแสดงความไม่พอใจที่นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวัน โดยกิจกรรมทางทหารของจีนก็ยังคงดำเนินอยู่ แม้ว่าจะลดขนาดลงก็ตาม

Comments

comments