Friday, 9 June 2023

“แฮร์รี แอนด์ เมแกน” ดังไป ทำให้บรรดาเชื้อพระวงศ์อังกฤษรู้สึกไม่พอใจ

18 Dec 2022
85

เจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์ แห่งอังกฤษ ตรัสว่า เป็นเพราะความมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมของเมแกน พระชายาของพระองค์ ในระหว่างที่พระองค์และเมแกน เสด็จฯ เยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เมแกนตั้งครรภ์บุตรคนแรก ทำให้บรรดาเชื้อพระวงศ์อังกฤษรู้สึกไม่พอใจ

โดยเจ้าชายแฮร์รี เปิดเผยในสารคดีเรื่อง “แฮร์รี แอนด์ เมแกน” ว่า ปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลหนึ่งได้แต่งงานและเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวของราชวงศ์อังกฤษ ซึ่งควรมีบทบาทเป็นรอง แต่กลับกลายเป็นว่า บุคคลนั้นได้รับความนิยมแซงหน้า

Comments

comments