Saturday, 25 March 2023

เลือกแล้ว! อันวาร์ อิบราฮิม ชนะการเลือกตั้งมาเล

19 Nov 2022
17

ชาวมาเลเซียออกไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ (19 พ.ย.) ซึ่งเป็นการแข่งขันที่อาจจะไม่สามารถยุติความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่ดำเนินมานานหลายปีได้ เนื่องจากผลสำรวจบ่งชี้ว่า จะไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในการเลือกตั้งครั้งนี้

ผลสำรวจคาดว่า กลุ่มของนายอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำฝ่ายค้านจะได้ที่นั่งในรัฐสภามากที่สุด แต่ก็ไม่สามารถครองเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาล ในขณะที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ และอดีตนายกรัฐมนตรีมูห์ยิดดิน ยัสซิน

หากไม่มีผู้ชนะการเลือกตั้งที่ชัดเจน ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่มาเลเซียเผชิญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมาเลเซียมีนายกรัฐมนตรีถึง 3 คนแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ชาวมาเลเซีย 21.1 ล้านคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งรวมถึงผู้ที่เพิ่งได้รับสิทธิใหม่ 5 ล้านคน โดยจะเลือกสมาชิกสภาล่างจำนวน 222 คน

ประเด็นสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งอยู่ที่แนวโน้มเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ชาวมาเลเซียจำนวนมากผิดหวังกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองซึ่งทำให้นักการเมืองขาดความสนใจในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

Comments

comments