Friday, 9 June 2023

เดินหน้าต่อ ! เกาหลีเหนือจะไม่มีทางยุติโครงการพัฒนาอาวุธ

21 Dec 2022
74

 นางคิม โยจอง น้องสาวของประธานคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ประกาศด้วยท่าทีแข็งกร้าวว่า เกาหลีเหนือจะไม่มีทางยุติโครงการพัฒนาอาวุธ รวมถึงการพัฒนาระบบดาวเทียมสอดแนม ที่เกาหลีเหนือ กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

พร้อมกันนี้ น้องสาวของประธานคิม จองอึน ซึ่งมีบทบาทสูงการปกครองและการต่างประเทศของเกาหลีเหนือ ยังตำหนิต่อเกาหลีใต้ จากการที่ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบั่นทอนโครงการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือ

Comments

comments