Saturday, 25 March 2023

เกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ลูก

25 Feb 2023
26

สำนักข่าวกลางเกาหลี หรือเคซีเอ็นเอ ซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยางว่า เกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ลูก เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตามวันเวลาท้องถิ่น

รายงานข่าวแจ้งว่า ขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ถูกยิงทดสอบในครั้งนี้ เป็นแบบ “ฮวาซัล-2 (Hwasal-2)” ถูกยิงออกจากพื้นที่ในเมืองคิมแชก จ.ฮัมยองเหนือ ไปตกที่ทะเลออก หรือทะเลญี่ปุ่น โดยเคซีเอ็นเอ ระบุว่า ขีปนาวุธดังกล่าว ยิงไกลเป็นระยะทาง 2,000 กิโลเมตร ไปตกสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม สื่อกระบอกเสียงของเกาหลีเหนือ ไม่ได้เปิดเผยว่า เป้าหมายข้างตืนเป็นอะไร

พร้อมกันนี้ รายงานข่าวเผยว่า การยิงทดสอบขีปนาวุธดังกล่าว มีขึ้นในขณะที่สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น กำลังฝึกซ้อมรบร่วมกัน

Comments

comments