Friday, 9 June 2023

คริส ฮิปกินส์ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของนิวซีแลนด์

พรรคแรงงาน ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของนิวซีแลนด์ ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่แล้ว ภายหลังจากมีผู้เสนอชื่อเพื่อชิงตำแหน่งดังกล่าวเพียงรายเดียว ได้แก่ นายคริส ฮิปกินส์ อายุ 44 ปี ซึ่งจากการได้การรับรองจากพรรคดังกล่าว ที่มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นี้ ส่งผลให้นายฮิปกินส์ ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของนิวซีแลนด์ ต่อจากนางจาซินดา อาร์เดิร์น ที่ประกาศว่าจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

สำหรับ นายฮิปกินส์ ดำรงตำแหน่ง ส.ส.สมัยแรกในการเลือกตั้งเมื่อปี 2008 (พ.ศ. 2551) มีผลงานด้านการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2020 (พ.ศ. 2563) 

Comments

comments