Wednesday, 6 December 2023

27 ศพ เซ่น พายุเฮอริเคนโอทิส ถล่มอากาปุลโก เม็กซิโก

27 Oct 2023
48

พายุเฮอริเคนโอทิส ที่พัดถล่มเมืองอากาปุลโก ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 27 ราย และสูญหายอีก 4 คน พายุเฮอริเคนลูกนี้เป็นหนึ่งในพายุเฮอริเคนที่มีความรุนแรงที่สุดที่เคยพัดถล่มเม็กซิโกในรอบหลายทศวรรษ

ความเสียหายจากพายุเฮอริเคนโอทิส ครอบคลุมพื้นที่หลายเมืองในรัฐเกร์เรโร เมืองอากาปุลโก ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมชายหาดที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก อาคารบ้านเรือนหลายหลังพังถล่ม ถนนหนทางถูกตัดขาด ไฟฟ้าดับ และน้ำประปาไม่ไหล ส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน

ความเสียหายด้านทรัพย์สิน ของพายุเฮอริเคนโอทิส ประเมินว่ามีมูลค่าหลายพันล้านบาท อาคารบ้านเรือนหลายหลังพังถล่มจนกลายเป็นซากปรักหักพัง ถนนหนทางถูกตัดขาดเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ไฟฟ้าดับทั่วเมือง ทำให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิด น้ำประปาไม่ไหล ทำให้ประชาชนต้องขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ความเสียหายต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น ของพายุเฮอริเคนโอทิส ประเมินว่าจะมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของเมืองอากาปุลโก ได้รับผลกระทบอย่างหนัก คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองอากาปุลโก จะฟื้นตัวกลับมาได้ช้ากว่าปกติ

รัฐบาลเม็กซิโก ได้ประกาศให้พื้นที่ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนโอทิส เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม และที่พักพิง

เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนเตือนใจให้ทุกประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลและประชาชนควรร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงระบบเตือนภัยและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  • พายุเฮอริเคนโอทิส มีความรุนแรงระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของพายุเฮอริเคน ความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • พายุเฮอริเคนโอทิส ก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก และเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเม็กซิโกทางชายฝั่งแปซิฟิก
  • พายุเฮอริเคนโอทิส ส่งผลกระทบต่อเมืองอากาปุลโก เมืองตากอากาศริมชายหาดที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเกร์เรโก
  • รัฐบาลเม็กซิโก ได้ส่งเจ้าหน้าที่และความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
  • ตัวอย่างความเสียหายด้านทรัพย์สินจากพายุเฮอริเคนโอทิส ได้แก่ อาคารบ้านเรือนพังถล่ม ถนนหนทางถูกตัดขาด ไฟฟ้าดับ และน้ำประปาไม่ไหล
  • ตัวอย่างความเสียหายต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นจากพายุเฮอริเคนโอทิส ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงัก ธุรกิจขนาดเล็กต้องปิดตัวลง และประชาชนต้องสูญเสียรายได้
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้พายุเฮอริเคนมีความรุนแรงมากขึ้น
  • การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น เป็นสิ่งที่ทุกประเทศควรให้ความสำคัญ

พายุเฮอริเคนโอทิส ที่พัดถล่มเมืองอากาปุลโก ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนเตือนใจให้ทุกประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

OPEN NETWORK WEBSITE : OPEN x World l OPEN x Thailand l OPEN x Esan l PRO PANG PANG l BE Thailand l HISO Promotion l Trip Agoda l Thailand Can Do l My Idea Online l ETHAILAND LAW l Rentor Sale Property l Healthy And Foods l Thailand Sport Magazine l 108 Service l Thai Government DB l Thai Service DB l Thai Travel DB l Thai Production DB l Thai Electronic DB l